Ogłoszenia i obwieszczenia

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rychwał.
Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) stanowiącej własność Gminy Rychwał.
Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Informacja dla mieszkańców dotycząca prac konserwacyjnych przewidzianych do dnia 6.10.2016 r. wzdłuż strugi grabienickiej i strugi zarzewskiej.
Link do strony BIP

Dowiedz się czym oddychasz - Powiat Koniński edukuje i promuje niską emisję
Powiat Koniński 15 lipca br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowaniu projektu pn. Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej.

Olimpiada jest jednym z działań realizujących Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
Mogą w niej wziąć udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu konińskiego i miasta Konina (Aglomeracja Konińska) zainteresowani ekologią – zwłaszcza tematyką niskiej emisji. Głównym celem olimpiady jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii. Olimpiada składać będzie się z dwóch etapów. I etap to eliminacje szkolne, które odbędą się we wrześniu. II etap to finał polegający na przygotowaniu przez przedstawicieli każdej ze szkół prezentacji nt. „Niska emisja w moim otoczeniu”. Autorzy najwyżej ocenionych prezentacji otrzymają nagrody rzeczowe. Finał odbędzie się na początku listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, tel. 63 240 32 68 lub 63 240 32 64,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedsięwzięcie pn.: ” Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
http://www.wfosgw.poznan.pl

 

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od 16 sierpnia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał przeznaczonych do sprzedaży.
LINK: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja na temat dotacji na zadania z zakresu prawa wodnego

Informacja

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje o możliwości zgłaszania szkód faktycznie powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy rolniczej, która miała miejsce w maju, czerwcu i lipcu 2016 r.
Zgłoszenia strat należy składać do tutejszego urzędu w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do 29 lipca 2016 r. – jest to termin ostateczny.
Zespół Komisji do spraw szacowania strat będzie spisywać protokoły w dniach 3, 4 i 5 sierpnia w godzinach od 8:00 do 14:00 zgodnie z niżej podanym harmonogramem.
Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, ma obowiązek dostarczyć do gminy, na terenie której ma siedzibę gospodarstwo protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.
Na podstawie złożonych zgłoszeń komisja do spaw szacowania strat dokona oszacowania w terenie i sporządzi protokoły strat.
Formularz zgłoszenia strat można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale – pok. nr 1, u sołtysa lub ze strony internetowej urzędu: www.rychwal.pl – aktualności.
DO POBRANIA:
- Formularz zgłoszenia strat do protokołu
- Harmonogram prac Komisji do spraw szacowania strat
- Kurenda informacyjna – Susza 2016

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) oraz nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale (ul. Konińska).

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie SKR w Rychwale

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie ZGKiM w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) oraz nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale (ul. Konińska).

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie SKR w Rychwale

BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 31 maja 2016 r. zostaną wywieszone dwa wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od 2 maja 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiących własność Gminy Rychwał.
LINK: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lokalny konkurs grantowy ogłoszony przez Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" we współpracy z akademią Rozwoju Filantropii w Polsce