Ogłoszenia i obwieszczenia

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie przekazuje wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał: „Informacje dla mieszkańców powiatu konińskiego” w sprawie rozporządzenia związanego z wystąpieniem w Polsce przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w celu ścisłego podporządkowania się.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zobowiązuje wszystkich posiadaczy i hodowców drobiu i innych ptaków do zachowania szczególnej ostrożności, minimalizującej ryzyko przeniesienia wirusa. Wszyscy hodowcy drobiu i innych ptaków zobowiązani są do spełnienia nakazu zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc (adresu przetrzymywania drobiu) oraz ich ilości sztuk i gatunków, poprzez wpisanie się na : „Listę spisową”.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2017 r. bezpośrednio wpisując się na „Listy spisowe” rozesłane przez sołtysów lub w tutejszym urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.

Informacji dla mieszkańców powiatu konińskiego.

ptaki

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególna ostrożność i odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa a w szczególności:

- wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach , w których są utrzymywane;

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy rozpoznawcze grypy ptaków to: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, drgawki skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki i nagły spadek nieśności.

Link do strony – Ulotka informacyjna :

http://piwkonin.pl/wp-content/uploads/2016/12/ulotka_ai.pdf

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie przypomina o konieczności dokonania przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia . Ustalone podczas spisu: liczby i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Spisu dokonuje się na formularzu udostępnianym w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Dokonywanie corocznego spisu jest okazją do uaktualnienia listy zwierząt w rejestrze zwierząt oznakowanych, dokonanie zaległych zgłoszeń rejestracji i przemieszczeń.

Informuję, że ARiMR uruchomiła dodatkową pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 % i mniej niż 70 % spowodowane klęskami żywiołowymi.

Wnioski o taką pomoc rolnicy mogą składać wraz z protokołami oszacowania strat w biurach powiatowych ARiMR do dnia 5 grudnia 2016 r. na przygotowanych przez ARiMR formularzach.

Rolnicy którzy składali już wnioski o pomoc, którzy mieli straty powyżej 70% strat lecz w pozostałych uprawach mieli straty w wysokości od 50 % do 70 % muszą ponownie złożyć nowy wniosek.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela biuro powiatowe ARiMR w Koninie tel. 63 2457760.

Lik do strony ARiMR z dostępnymi wnioskami:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kolejne-srodki-na-pomoc-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atm.html

1. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przekazuje informacje Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dotyczącego rozpropagowania filmu edukacyjnego na temat postępowania i zachowania się w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Zachęcam do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. : „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.
Film ten jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_user oraz na stronie Instytutu w Puławach.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przekazuje informacje Głównego Lekarz Weterynarii dotyczące nielegalnego zakopywania padłej trzody chlewnej w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Informuję o całkowitym zakazie zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej. Padłe zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy nie ponoszą kosztów z przekazaniem padłych zwierząt do utylizacji a wykaz zakładów utylizacyjnych oraz kontakt do nich dostępny jest na stronie internetowej oraz w oddziałach ARiMR.
Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do utylizacji padłych zwierząt wiąże się z nałożeniem na hodowcę kary w wysokości od 3000,00 do 11000,00 zł.

3. Pomoc klęskowa - wnioski można składać od 17 do 31 października 2016 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
Link do strony : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) stanowiącej własność Gminy Rychwał.

Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rychwał.
Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale (przy ulicy Grodzieckiej) stanowiącej własność Gminy Rychwał.
Szczegółowe informacje o przetargach można znaleźć na stronie BIP gminy Rychwał, w zakładce Przetargi – Nieruchomości – Ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale

Informacja dla mieszkańców dotycząca prac konserwacyjnych przewidzianych do dnia 6.10.2016 r. wzdłuż strugi grabienickiej i strugi zarzewskiej.
Link do strony BIP

Dowiedz się czym oddychasz - Powiat Koniński edukuje i promuje niską emisję
Powiat Koniński 15 lipca br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowaniu projektu pn. Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej.

Olimpiada jest jednym z działań realizujących Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
Mogą w niej wziąć udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych z powiatu konińskiego i miasta Konina (Aglomeracja Konińska) zainteresowani ekologią – zwłaszcza tematyką niskiej emisji. Głównym celem olimpiady jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii. Olimpiada składać będzie się z dwóch etapów. I etap to eliminacje szkolne, które odbędą się we wrześniu. II etap to finał polegający na przygotowaniu przez przedstawicieli każdej ze szkół prezentacji nt. „Niska emisja w moim otoczeniu”. Autorzy najwyżej ocenionych prezentacji otrzymają nagrody rzeczowe. Finał odbędzie się na początku listopada w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, tel. 63 240 32 68 lub 63 240 32 64,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedsięwzięcie pn.: ” Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
http://www.wfosgw.poznan.pl

 

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od 16 sierpnia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał przeznaczonych do sprzedaży.
LINK: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja na temat dotacji na zadania z zakresu prawa wodnego

Informacja