wadze gminy 1 20160202 1093973147

       Burmistrz - STEFAN DZIAMARA

     pokój numer 10, piętro 1

     telefon: 63 248 10 01 fax 63 248 10 55

     Burmistrz Rychwała przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek

     w godzinach 8:00 - 15:30


 

 

wadze gminy 1 20160202 1663571050

 

 

 

     Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy- EWA JĘDRZEJCZAK

 

 

 

 

Skarbnik - Anna Wróbel