Wiadomości

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia 2020 r. ( do godziny 15.00 ), w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.