Wiadomości

Rolniku!

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu.