Odznaka honorowa „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”, nadawaną przez Kapitułę, jako wyraz wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia mające znaczenie dla rozwoju Gminy i Miasta Rychwał.

Regulamin nadawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał"

Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał"

Przyznane odznaki:

Wykaz osób i instytucji