Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie przekazuje wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał: „Informacje dla mieszkańców powiatu konińskiego” w sprawie rozporządzenia związanego z wystąpieniem w Polsce przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w celu ścisłego podporządkowania się.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. zobowiązuje wszystkich posiadaczy i hodowców drobiu i innych ptaków do zachowania szczególnej ostrożności, minimalizującej ryzyko przeniesienia wirusa. Wszyscy hodowcy drobiu i innych ptaków zobowiązani są do spełnienia nakazu zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc (adresu przetrzymywania drobiu) oraz ich ilości sztuk i gatunków, poprzez wpisanie się na : „Listę spisową”.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 6 lutego 2017 r. bezpośrednio wpisując się na „Listy spisowe” rozesłane przez sołtysów lub w tutejszym urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta.

Informacji dla mieszkańców powiatu konińskiego.

ptaki