INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU


Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególna ostrożność i odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa a w szczególności:

- wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach , w których są utrzymywane;

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.


Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy rozpoznawcze grypy ptaków to: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, drgawki skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki i nagły spadek nieśności.

Link do strony – Ulotka informacyjna :

http://piwkonin.pl/wp-content/uploads/2016/12/ulotka_ai.pdf