Dane statystyczne:

Powierzchnia gminy: 11 782 ha

Powierzchnia miasta: 970 ha

Powierzchnia gminy bez miasta: 10 812 ha

Powierzchnia gruntów rolnych: 9 355 ha (79,4%)

Powierzchnia gruntów leśnych: 1 732 ha (14,7%)

Pozostałe grunty: 695 ha (5,9 %)