1. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przekazuje informacje Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach dotyczącego rozpropagowania filmu edukacyjnego na temat postępowania i zachowania się w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Zachęcam do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. : „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.
Film ten jest dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_user oraz na stronie Instytutu w Puławach.

2. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przekazuje informacje Głównego Lekarz Weterynarii dotyczące nielegalnego zakopywania padłej trzody chlewnej w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF).
Informuję o całkowitym zakazie zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej. Padłe zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych. Hodowcy nie ponoszą kosztów z przekazaniem padłych zwierząt do utylizacji a wykaz zakładów utylizacyjnych oraz kontakt do nich dostępny jest na stronie internetowej oraz w oddziałach ARiMR.
Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do utylizacji padłych zwierząt wiąże się z nałożeniem na hodowcę kary w wysokości od 3000,00 do 11000,00 zł.

3. Pomoc klęskowa - wnioski można składać od 17 do 31 października 2016 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
Link do strony : http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-kleskowa-kopiuj-1.html