"Moje Boisko ORLIK 2012”

 

Orlik - boisko sportowe_1: Zdjęcie przedstawia dzieci na boisku na tle budynku szkoły.

 

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Rychwale ul. Sportowa 11.

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlik 2012” zajmuje się animator, którego należy poinformować o korzystaniu z boisk.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.

Harmonogram kwiecień 2024

Archiwalne harmonogramy:

Harmonogram marzec 2023 Bartosz Drewniacki

Harmonogram marzec 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram kwiecień 2023 Bartosz Drewniacki

Harmonogram kwiecień 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram maj 2023 Bartosz Drewniacki

Harmonogram maj 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram czerwiec 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram sierpień2023 Dawid Dominiak

Harmonogram wrzesień 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram wrzesień 2023 Dawid Dominiak

Harmonogram pazdziernik 2023 Dawid Dominiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlik - boisko sportowe_2: Zdjęcie przedstawia logo orlika, widać biało-czerwone napisy i figury.