Ogłoszenia i obwieszczenia

BURMISTRZ RYCHWAŁA
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 8 marca 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Link: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale, stanowiącej własność Gminy Rychwał – Ogłoszenie o przetargu

VII Edycja Konkursu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

 

Protokół inwentaryzacyjny w związku z zamiarem nabycia nieruchomości w drodze komunalizacji.

Protokół - pdf