Powszechny Spis Rolny 2020

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych biorących udzial w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Więcej informacji poniżej.