Informacja dla mieszkańców dotycząca prac konserwacyjnych przewidzianych do dnia 6.10.2016 r. wzdłuż strugi grabienickiej i strugi zarzewskiej.
Link do strony BIP