Ogłoszenia i obwieszczenia

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odnowienie i uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych wraz z malowaniem oraz naprawa dachu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Rychwale – zaprojektuj i wybuduj”

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Odnowienie więźby i pokrycia dachowego na kaplicy pw. św. Rocha w Dąbroszynie”

BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 24 października 2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do sprzedażyw trybie bezprzetargowym w drodze pierwszeństwa w celu poprawywarunkow zagospodarowanianieruchomości przyległych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Więcej informacji na stronie bip.rychwal.pl pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5937

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał.

Wykaz nieruchomosci znajduje się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5791

Informacja Burmistrza Rychwała o wywieszeniu na okres 21 dni ogłoszenia o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny

 

Wykaz nieruchomosci znajduje się na stronie BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5744http://bip.rychwal.pl/?a=5744

BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 11 października 2022 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do dzierżawy , stanowiących własność Gminy Rychwał.

 

Szczególowe informacje mozna uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 632481001 wew.20.

 

Wykaz nieruchomości znajduję sie na stronire BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5611

PROTOKOŁY INWENTARYZACYJNE

Sporządzone w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Rychwał w drodze komunalizacji nieruchomości

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 lutego 2022 roku

BURMISTRZ RYCHWAŁA

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 26 października 2021 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do użyczenia, stanowiących własność Gminy Rychwał.

Szczególowe informacje mozna uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 632481001 wew.20.

Wykaz nieruchomości znajduję sie na stronire BIP pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5318