Informuję, że ARiMR uruchomiła dodatkową pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 % i mniej niż 70 % spowodowane klęskami żywiołowymi.

Wnioski o taką pomoc rolnicy mogą składać wraz z protokołami oszacowania strat w biurach powiatowych ARiMR do dnia 5 grudnia 2016 r. na przygotowanych przez ARiMR formularzach.

Rolnicy którzy składali już wnioski o pomoc, którzy mieli straty powyżej 70% strat lecz w pozostałych uprawach mieli straty w wysokości od 50 % do 70 % muszą ponownie złożyć nowy wniosek.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela biuro powiatowe ARiMR w Koninie tel. 63 2457760.

Lik do strony ARiMR z dostępnymi wnioskami:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kolejne-srodki-na-pomoc-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atm.html