Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie przypomina o konieczności dokonania przez posiadacza zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia . Ustalone podczas spisu: liczby i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Spisu dokonuje się na formularzu udostępnianym w Biurze Powiatowym ARiMR w Koninie oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Dokonywanie corocznego spisu jest okazją do uaktualnienia listy zwierząt w rejestrze zwierząt oznakowanych, dokonanie zaległych zgłoszeń rejestracji i przemieszczeń.