Od dnia 16 czerwca 2014 roku na terenie całego kraju działa rządowy program dla rodzin wielodzietnych mający na celu:

  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
  • umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

W ramach powyższego programu została wprowadzona Karta Dużej Rodziny. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Beneficjentami programu są rodziny wielodzietne bez względu na ich dochody. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia.

Karta jest przyznawana bezpłatnie i upoważnia między innymi do tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea oraz przejazdy komunikacją publiczną. Liczbę instytucji i firm, które zaoferowały zniżki można znaleźć na stronie internetowej Przejdź do strony: www.rodzina.gov.pl

Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Ponownie zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego, Plac Wolności 21, I piętro - pokój numer 6 w celu złożenia wniosku i otrzymania Karty.