BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 24 października 2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do sprzedażyw trybie bezprzetargowym w drodze pierwszeństwa w celu poprawywarunkow zagospodarowanianieruchomości przyległych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał, pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Więcej informacji na stronie bip.rychwal.pl pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5937