Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje, że powiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Rychwał niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - wiosennych przymrozków.

 

W terminie do dnia 10 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r.do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego ( jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód)
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR. We wniosku należy:
a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników urzędu z wnioskodawcą.

Wniosek należy złożyć w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy i Miasta Rychwał.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał (Biuro Obsługi Interesanta), u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rychwał

Więcej informacji pod nr tel.: 63 2481 001 wew. 20

 

Wniosek - plik w formacie .pdf