Zapisz się

Informacje przez SMS: kanał informacyjny „Rychwał SMS info”

Bądź zawsze dobrze poinformowany dzięki nowej usłudze powiadamiania SMS-em.

Informacje zawarte w przesłanym SMS-ie będą dotyczyć ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, rozrywkowych w naszej gminie jak również kanałem tym będziemy przekazywać komunikaty o lokalnych zagrożeniach np. silny wiatr, blokady lokalnych dróg itp.

W zasadzie za SMS-y wysyłane do Ciebie przez „Rychwał SMS Info” nie powinieneś ponosić żadnych kosztów. Wszelkie koszty dodatkowe, które naliczy Twój operator sieci komórkowej (np. za otrzymanie zagranicznego SMS-a), będą musiały zostać zapłacone przez Ciebie.

Aby móc korzystać z tej wygodnej usługi powiadamiania SMS –em wystarczy wejść na stronę www.rychwal.pl i wpisać swój numer telefonu komórkowego.

Możesz w dowolnej chwili wyrejestrować się z usługi otrzymywania informacji SMS-em. Aby odwołać otrzymywanie SMS-ów wyślij zwrotnego SMS-a o treści NIE.

Zastrzeżenia prawne Wszystkie informacje są starannie selekcjonowane i dokładnie opracowywane. Nie mniej jednak może się zdarzyć że - z uwagi na charakter komunikacji SMS-em, informacja może być spóźniona, niepełna lub nie zostać przesłana. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale nie udziela żadnych gwarancji funkcjonowania tej usługi, dostępu do wiadomości, tematu wiadomości, kompletności czy też poprawności przesyłanych danych