informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie, w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym oraz nasiloną migracją sezonową dzikiego ptactwa, przypomina o konieczności stosowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób.

plakat o bioasekruacji 1

 

plakat o bioasekruacji 2plakat o bioasekruacji 3