Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Burmistrz Rychwała informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku, wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, maja prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.).

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Stanu Cywilnego w Rychwale  do dnia 2 października 2023 roku.

Wnioski należy składać: Beata Lewandowska, pokój nr 5 tel. 63 248 10 83

Na podstawie ww. zgłoszenia zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.