W dniu 9 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale odbyły się konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. Spotkaniu przewodniczyła pani Ewa Jędrzejczak zastępca burmistrza Rychwała oraz pani Marzena Grubska kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. W spotkaniu uczestniczyły organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz osoby działające na rzecz naszej społeczności lokalnej. Do projektu Programu Współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 nie zgłoszono żadnych uwag.

Protokół

Konsultacje z NGO 2017_1