Wiadomości

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia 2020 r. ( do godziny 15.00 ), w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa.

Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. informuje, że od dnia 16.03.2020 do odwołania wstrzymuje możliwość uiszczania wpłat za wodę i ścieki w siedzibie spółki.