Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 lutego 2022 roku

Obwieszczenie w formacie pliku pdf - tutaj