BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 14 stycznia 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Konińskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.

Informacja na stronach BIP Rychwał: http://bip.rychwal.pl/?a=4768

Załączniki:

Informacja Burmistrza

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania