Informacja dotyczaca ptasiej grypy


Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie przekazuje wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Rychwał informację że w dniu 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. Rozporządzenie to nakłada na właścicieli drobiu miedzy innymi obowiązek dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji.

W załączeniu wzór karty do zbierania i zapisu informacji z codziennych przeglądów stada drobiu