Informacja

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje, że na terenie gminy Rychwał jest wykonywana inwentaryzacja przyrodnicza przez TRNASPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o. o. - Wykonawcy Opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie terenu na potrzeby inwentaryzacji, w szczególności zbiorników wodnych, jako potencjalnych miejsc występowania płazów.