Ostrzeżenia meteorologiczne:
Intensywne opady deszczu
stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozowane są opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym.
Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu od 30 mm do 45 mm, lokalnie do 50 mm.

Uwagi: Aktualizacja dotyczy wydłużenia okresu ważności Ostrzeżenia.
Ważne:
Od: 2021-08-30 13:02
Do: 2021-08-31 15:00
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2021-08-30 13:02
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Komunikat meteorologiczny:
Intensywne opady deszczu

Przebieg: Opady deszczu opóźniają się. Początek wystąpienia opadów
prognozowany jest w drugiej połowie dnia, a największe natężenie w nocy.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów
teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB.
Ważne:
Od: 2021-08-30 12:17
Do: 2021-08-30 15:17
synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska
Czas wydania: 2021-08-30 12:17
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu