Wiadomości

Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2018 za nami.

WFOŚiGW ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.