Wiadomości

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w 2020 r. po raz czternasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu Konińskiego w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"