Wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r.