Wiadomości

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w 2020 r. po raz czternasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu Konińskiego w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"

 

W dniu 30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie Starosty Konińskiego o wyłożeniu do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w terminie od 13 stycznia 2020 roku do 31 stycznie 2020 roku w projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach "Modernizacji baz danych EGiB w gminie Rychwał"

Zawiadomienie w formacie pliku pdf