Wiadomości

Informacja WODR dot. Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Informacja w formacie pdf

Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2018 za nami.