Moje Boisko ORLIK 2012”

 

Orlik - boisko sportowe_1: Zdjęcie przedstawia dzieci na boisku na tle budynku szkoły.

 Otwarcie obiektów sportowych w gminie Rychwał dla klubów sportowych

orlik informacja

 

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Rychwale ul. Sportowa.

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlik 2012” zajmuje się animator, którego należy poinformować o korzystaniu z boisk.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.

Harmonogram marzec 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram marzec 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram kwiecień 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram kwiecień 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram maj 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram czerwiec 2019 Bartosz Drewnniacki

Harmonogram czerwiec 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram lipiec 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram lipiec 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram sierpień 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram sierpień 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram wrzesień 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram wrzesień 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram pażdziernik 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram październik 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram listopad 2019 Dawid Dominiak

Harmonogram listopad 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram czerwiec 2020 Dawid Dominiak

Harmonogram czerwiec 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonogram lipiec 2020 Dawid Dominiak

Harmonogram lipiec 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonagram sierpień 2020 Dawid Dominiak

Harmonogram sierpień 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonogram wrzesień 2020 Dawid Dominiak

Harmonogram wrzesień 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonogram październik 2020 Dawid Dominiak

Harmonogam październik 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonogram listopad 2020 Dawid Dominiak

Harmonogam listopad 2020 Bartosz Drewniacki

Harmonogram marzec 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram marzec 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram maj 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram maj 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram czerwiec 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram czerwiec 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram lipiec 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram lipiec 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram sierpien 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram sierpień 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram wrzesień 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram wrzesień 2021 Dawid Dominiak

Harmonogram październik 2021 Bartosz Drewniacki

Harmonogram październik 2021 Dawid Dominiak

Hramonogram kwiecień 2022 Bartosz Drewniacki

Harmonogram kwiecień 2022 Dawid Dominiak

Harmonogram maj 2022 Bartosz Drewniacki

Harmonogram maj 2022 Dawid Dominiak

Harmonorgam czerwiec 2022 Bartosz Drewniacki

Harmonogram czerwiec 2022

 

 

 

 

 

Orlik - boisko sportowe_2: Zdjęcie przedstawia logo orlika, widać biało-czerwone napisy i figury.