Moje Boisko ORLIK 2012”

 

Orlik - boisko sportowe_1: Zdjęcie przedstawia dzieci na boisku na tle budynku szkoły.

 

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Rychwale ul. Sportowa.

Zajęcia sportowe są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie „Orlik 2012” zajmuje się animator, którego należy poinformować o korzystaniu z boisk.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u animatora sportu. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji.

Harmonogram marzec 2019 Bartosz Drewniacki

Harmonogram marzec 2019 Dawid Dominiak

Orlik - boisko sportowe_2: Zdjęcie przedstawia logo orlika, widać biało-czerwone napisy i figury.