Wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I w sprawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 stycznia 2019 r.

Informacja WODR dot. Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Informacja w formacie pdf