Wiadomości

Transmisję z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Rychwale o godzinie 13.00, będzie można obejrzeć bezpośrednio pod adresem:

https://www.youtube.com/embed/live_stream?autoplay=1&channel=UCHhUJbhv2nNx0EHqddki5Rg

Zadbaj o bezpieczeństwo

Umowa RPWP.03.01.01-30-0129/17-00
Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii