Rada Miejska w Rychwale kadencji 2018-2023

 sesja 2018

Skład Rady Miejskiej w Rychwale:

Andrzejewska Renata – radna okręgu obejmującego sołectwo Grochowy;  

Brzęcki Jan - radny okręgu obejmującego sołectwa: Modlibogowice, Wardężyn;

Drewniacki Roman - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Konińska, Plac Wolności, Szkolna, Gimnazjalna, Piłkarska, Tenisowa, Sportowa, Krótka,

Kolarska, Klonowa, Targowa, Wioślarska, Żeglarska, Licealna;

Grądziel Henryk - radny okręgu obejmującego sołectwa: Siąszyce, Zosinki;

Jagodzińska Magdalena – radna okręgu obejmującego sołectwo Jaroszewice Rychwalskie;

Krzyżanowski Aleksander – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Akacjowa, Ogrodowa, Okólna, Kościelna, Przedszkolna, Słoneczna, Grodziecka, Kaliska, Józefów, Firmowa, Plac Wacława Jedyńskiego;

Kuczyński Paweł – radny okręgu obejmującego sołectwa: Czyżew, Rozalin;

Lewandowski Włodzimierz - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Tuliszkowska, Złotkowska, Polna, Sokołów, Łąkowa,   Chabrowa, Milewo, Nowa, Bazyliowa, Makowa, Rumiankowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Wrzosowa, Chmielna, Ziołowa, Kłosowa, Łanowa;

Małolepsza Iwona – radna okręgu obejmującego sołectwa: Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe;

Olkowska Jolanta – radna okręgu obejmującego sołectwa: Broniki, Franki, Kuchary Kościelne, Święcia;

Ośkowiak Mirosław – radny okręgu obejmującego sołectwa: Rybie, Siąszyce Trzecie, Złotkowy;

Piasecki Cezary – radny okręgu obejmującego sołectwa: Biała Panieńska, Gliny, Lubiny;

Raczkowski Krzysztof – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Grabowska, Kwiatowa, Malinowa, Morelowa, Porzeczkowa, Wiśniowa, Agrestowa, oraz sołectwo Grabowa;

Świerczyński Zenon – radny okręgu obejmującego sołectwo Dąbroszyn;

Urbaniak Waldemar – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulicę Żurawin oraz sołectwo Wola Rychwalska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Drewniacki Roman

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale - Jagodzińska Magdalena

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Grądziel Henryk

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Rychwale kadencji 2018-2023

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Krzysztof Raczkowski - Przewodniczący komisji
 2. Jan Brzęcki - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3. Zenon Świerczyński  - Członek komisji
 4. Waldemar Urbaniak - Członek komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rychwale

 1. Renata Andrzejewska - Przewodnicząca komisji
 2. Mirosław Ośkowiak - Członek komisji
 3. Paweł Kuczyński - Członek komisji

Skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Aleksander Krzyżanowski - Przewodniczący komisji 
 2. Jan Brzęcki - Członek komisji
 3. Magdalena Jagodzińska - Członek komisji
 4. Mirosław Ośkowiak - Członek komisji
 5. Krzysztof Raczkowski - Członek komisji

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Waldemar Urbaniak - Przewodniczący komisji
 2. Renata Andrzejewska - Członek komisji
 3. Magdalena Jagodzińska - Członek komisji
 4. Włodzimierz Lewandowski - Członek komisji

Skład Komisji Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Iwona Małolepsza - Przewodnicząca komisji
 2. Aleksander Krzyżanowski - Członek komisji
 3. Cezary Piasecki - Członek komisji
 4. Zenon Świerczyński - Członek komisji

Skład Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Paweł Kuczyński - Przewodniczący komisji
 2. Henryk Grądziel - Członek komisji
 3. Włodzimierz Lewandowski - Członek komisji
 4. Iwona Małolepsza - Członek komisji
 5. Jolanta Olkowska - Członek komisji