Rada Miejska w Rychwale kadencji 2024-2029

 

Skład Rady Miejskiej w Rychwale:

Brzęcki Jan - radny okręgu obejmującego sołectwa: Czyżew, Grabowa, Wardężyn;

Drewniacki Roman - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Agrestowa, Gimnazjalna, Klonowa, Kolarska, Konińska od nr 1 do nr 68, Krótka, Licealna, Malinowa, Morelowa, Piłkarska, Plac Wolności, Porzeczkowa, Sportowa, Szkolna, Targowa, Tenisowa, Wioślarska, Wiśniowa, Żeglarska;

Drewniacki Tomasz – radny okręgu obejmującego sołectwo Dąbroszyn;

Grądziel Henryk - radny okręgu obejmującego sołectwa: Siąszyce;

Jagodzińska Magdalena – radna okręgu obejmującego sołectwo Jaroszewice Rychwalskie;

Kuczyński Paweł – radny okręgu obejmującego sołectwa: Kuchary Borowe, Modlibogowice, Rozalin;

Lewandowski Włodzimierz - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Bazyliowa, Chabrowa, Chmielna, Kłosowa, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Milewo, Nowa, Polna, Rolna, rumiankowa, Sokołów, Szałwiowa, Tuliszkowska, Tymiankowa, Wrzosowa, Ziołowa, Złotkowska;

Maciejewski Kamil – radny okręgu obejmującego sołectwa: Rybie, Siąszyce Trzecie, Złotkowy, Wola Rychwalska;

Marciniak Piotr – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Akacjowa, Firmowa, Grodziecka, Józefów, Kaliska, Kościelna, Kwiatowa, Ogrodowa, Okólna, pl. Plac Wacława Jedyńskiego, Przedszkolna, Słoneczna;

Miętkiewicz Grzegorz – radny okręgu obejmującego sołectwa: Jaroszewice Grodzieckie;

Olender Danuta – radna okręgu obejmującego sołectwo Zosinki; 

Piasecki Cezary – radny okręgu obejmującego sołectwa: Biała Panieńska, Gliny, Lubiny;

Piętka Łukasz – radny okręgu obejmującego sołectwo Grochowy;  

Urbaniak Waldemar – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulicę: Grabowska, Konińska od nr 69 do nr 80, Żurawin;

Walczak Agnieszka – radna okręgu obejmującego sołectwa: Broniki, Franki, Kuchary Kościelne, Święcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Drewniacki Roman

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale - Jagodzińska Magdalena

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Grądziel Henryk

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Rychwale kadencji 2024-29

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1.  Paweł Kuczyński - Przewodniczący komisji
 2.  Piotr Marciniak - Zastępca Przewodniczącego komisji
 3.  Henryk Grądziel - Członek komisji
 4.  Kamil Maciejewski - Członek komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rychwale

 1.  Danuta Olender - Przewodnicząca komisji
 2.  Magdalena Jagodzińska - Członek komisji
 3.  Grzegorz Miętkiewicz - Członek komisji

Skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale:

 1.  Cezary Piasecki - Przewodniczący komisji 
 2.  Paweł Kuczyński - Członek komisji
 3.  Jan Brzęcki - Członek komisji
 4.  Łukasz Piętka - Członek komisji
 5.  Tomasz Drewniacki - Członek komisji

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1.  Waldemar Urbaniak - Przewodniczący komisji
 2.  Wlodzimierz Lewandowski - Członek komisji
 3.  Danuta Olender - Członek komisji
 4.  Agnieszka Walczak - Członek komisji
 5.  Kamil Maciejewski - Członek komisji

Skład Komisji Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale:

 1.  Jan Brzecki - Przewodnicząca komisji
 2.  Cezary Piasecki - Członek komisji
 3.  Grzegorz Miętkiewicz - Członek komisji
 4.  Tomasz Drewniacki - Członek komisji
 5.  Łukasz Piętka - Członek komisji

Skład Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1.  Włodzimierz Lewandowski - Przewodniczący komisji
 2.  Waldemar Urbaniak - Członek komisji
 3.  Piotr Marciniak - Członek komisji
 4.  Agnieszka Walczak - Członek komisji