Gmina Rychwał ma typowo rolniczy charakter. Równinny krajobraz urozmaicony jest przez większe kompleksy leśne w: Woli Rychwalskiej, Zosinkach, Białej Panieńskiej, Gliny i Lubiny, zajmując około 1 800 ha, co stanowi 15 % powierzchni gminy oraz przez cieki wodne: Strugę Grabienicką, Strugę Zarzewską, Czarną Strugę i Powę.

Na terenie Gminy występują również czyste zbiorniki wodne.

W okolicach miasta Rychwał jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej ,,Bagno", a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat (pomnik przyrody). Przez kompleksy leśne przebiegają piesze szlaki turystyczne oraz rekreacyjna trasa rowerowa. Po drodze ustawione są tablice informacyjne, wskazujące na ciekawostki przyrodnicze, zwyczaje dzikiego ptactwa i zwierzyny. Wśród lasów znajdują si jeziorka, rzeczki, które stanowią raj dla wędkarzy, mogących uprawiać swoje hobby nawet zimą.

Ponadto w gminie Rychwał istnieją dobre warunki do rozwoju agroturystyki. W chwili obecnej gości przyjmuje gospodarstwo agroturystyczne ,,Pod brzozami" w Grochowach, ,,Zagroda pod Górami' w Grabowej, i gospodarstwo ,,Przy Źródełku" w Kucharach Borowych.