wwow

Wielkopolska Odnowa Wsi – XIII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś””, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację dwóch projektów:

  1. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Gliny"

Dzięki realizacji projektu uporządkowano teren poprzez ułożenie kostki, montaż ławeczek parkowych oraz nasadzenie zieleni.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 41 113,14 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 28 793,00 zł

Wkład własny gminy w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 12 340,14

Wkład własny mieszkańców – 8 435,00 zł

  1. „Remont i wyposażenie budynku remizy OSP w Dąbroszynie na potrzeby świetlicy wiejskiej””

Dzięki realizacji projektu udało się wyremontować sale świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie podwieszanego sufity z wymianą oświetlenia na typu LED oraz odmalowano ściany.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 71 423,95 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 49 996,00 zł

Wkład własny gminy razem ze środkami  z funduszu sołeckiego wyniósł: 21 427,95

Wkład własny mieszkańców – 13 720,00 zł

 

9

13

received 707260411335925

received 731917778853624 

 

Wielkopolska Odnowa Wsi – XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie parku miejskiego w Rychwale poprzez odnowienie amfiteatru”.

Dzięki realizacji projektu odnowiono i powiększono zadaszenie amfiteatru w parku miejskim w Rychwale, pomalowano ściany i otynkowano cokół.

Całkowita wartość projektu – 82 395,05 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 49 990,00 zł

Wkład własny gminy – 21 425,05 zł

Wkład własny mieszkańców – 10 980,00 zł

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Rychwale - tablica - plik w formacie pdf

 

Wielkopolska Odnowa Wsi – XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację projektu pn. „W Bronikach pięknie mamy i o otoczenie świetlicy dbamy – zakup i montaż wiaty  oraz paleniska”.

Dzięki realizacji projektu w sołectwie Broniki przy świetlicy wiejskiej zamontowano wiatę rekreacyjną  oraz palenisko. Realizacja projektu zwiększyła dostępność infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie, pozytywnie wpłynęła na wzrost aktywności mieszkańców poprzez spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz ich samopoczucie, poprawiła jakość i standard spotkań oraz imprez okolicznościowych, polepszyła estetykę przestrzeni publicznej oraz pozwoliła na funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Całkowita wartość projektu – 30 290,54 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 15 799,00 zł

Wkład własny gminy – 6 771,54 zł

Wkład własny mieszkańców – 7 720,00 zł

image0000002

image0000003

image0000004

image0000006

 

 

Wielkopolska Odnowa Wsi – XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację dwóch projektów:

  1. „Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji"

Dzięki realizacji projektu na ul. Konińskiej w Rychwale zamontowano toaletę publiczną, a przy Miasteczku Rowerowym stanęła stacja naprawy rowerów.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 83 246,40 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 50 000,00 zł

  1. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Złotkowach””

Dzięki realizacji projektu udało się wymienić pokrycie dachu Domu Kultury w Złotkowach. Dach budynku został pokryty blachą trapezową.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 75 000,00zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 50 000,00 zł

 

Rychwał stacja naprawy rowerów

Rychwał: stacja naprawy rowerów

Rychwał budowa obiektu użyteczności publicznej

Rychwał: budowa obiektu użyteczności publicznej

 

Złotkowy widok frontu domu kultury

Złotkowy: widok ściany frontowej Domu Kultury

 Złotkowy: widok ściany frontowej z wejściem

 Złotkowy: widok ściany frontowej z wejściem

 Złotkowy: remont dachu Domu Kultury

Złotkowy: remont dachu Domu Kultury