wwow

Wielkopolska Odnowa Wsi – XI edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Gmina Rychwał w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskała środki na realizację dwóch projektów:

  1. „Zagospodarowanie centrum Rychwała poprzez budowę infrastruktury turystyki i rekreacji"

Dzięki realizacji projektu na ul. Konińskiej w Rychwale zamontowano toaletę publiczną, a przy Miasteczku Rowerowym stanęła stacja naprawy rowerów.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 83 246,40 zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 50 000,00 zł

  1. „Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w sołectwie Złotkowy poprzez remont dachu świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Złotkowach””

Dzięki realizacji projektu udało się wymienić pokrycie dachu Domu Kultury w Złotkowach. Dach budynku został pokryty blachą trapezową.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 75 000,00zł

Dotacja celowa Samorządu Wielkopolskiego: 50 000,00 zł

 

Rychwał stacja naprawy rowerów

Rychwał: stacja naprawy rowerów

Rychwał budowa obiektu użyteczności publicznej

Rychwał: budowa obiektu użyteczności publicznej

 

Złotkowy widok frontu domu kultury

Złotkowy: widok ściany frontowej Domu Kultury

 Złotkowy: widok ściany frontowej z wejściem

 Złotkowy: widok ściany frontowej z wejściem

 Złotkowy: remont dachu Domu Kultury

Złotkowy: remont dachu Domu Kultury