W 2011 roku zakończyła się modernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Całkowita przebudowa trwała 3 lata i podzielona została na trzy etapy:

  • W ramach I etapu, realizacja inwestycji polegała na wyremontowaniu i przystosowaniu pomieszczenia gospodarczego na kotłownię . Na ten etap pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” w wysokości 100 tysięcy złotych.
  • W ramach II etapu prace polegały na wzmocnieniu fundamentów , zburzeniu i wybudowaniu nowych ścian i stropów, wymianie konstrukcji dachowej i jego pokryciu, a także wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki staraniom ponownie pozyskano środki z Ministerstwa Kultury w wysokości 400 tysięcy złotych.
  • Kolejna dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ‘’ w wysokości 309 tys. zł. Środki te umożliwiły kontynuację III etapu , który obejmował: założenie instalacji elektrycznej, sanitarnej i centralnego ogrzewania, zakończenie prac budowlanych i wykończeniowych, kompleksowe wyposażenie i zakup sprzętu komputerowego.

Efektem przedsięwzięcia jest w pełni zmodernizowany i kompleksowo wyposażony budynek. Jest to obiekt pozbawiony barier architektonicznych i przystosowany dla osób niepełnosprawnych.