Wiadomości

PRZYJMOWANIE RACHUNKÓW i FAKTUR do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

W dniu 6 maja 2024 roku /poniedziałek/ o godzinie 12.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje, że powiadomił Wojewodę Wielkopolskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Rychwał niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - wiosennych przymrozków.

Od 22 kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY

W związku z pojawieniem się możliwości uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych  z zakresu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe