Informujemy, że od 20 stycznia 2024 r. na terenie gminy Rychwał pracownicy firmy Chartari Sp. z o.o., współpracującej z Gminą Rychwał, rozpoczną analizy możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii na nieruchomościach mieszkańców, którzy znaleźli się na Podstawowej liście rankingowej uczestników projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rychwał”.

Audytorzy będą legitymować się pismem Gminy Rychwał potwierdzającym oddelegowanie do prowadzenia wizji lokalnej budynków oraz posiadać identyfikator z logotypami firmy Chartari Sp. z o.o. oraz imieniem  i nazwiskiem.

Jednocześnie ostrzegamy przed osobami, które mogą podszywać się pod audytorów, urzędników, lub pracowników firmy Chartari Sp., z o.o.  Przed wpuszczeniem audytora do domu sprawdźmy jego wiarygodność, żądając identyfikatora oraz pisma Gminy Rychwał potwierdzającego oddelegowanie do przeprowadzenia wizji budynku.