SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu

oraz z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, Burmistrz Rychwała zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o racjonalne i możliwie oszczędne korzystanie z wody, szczególnie w godzinach 18.00 ‑ 22.00. Wzmożone zużycie wody powoduje brak odpowiedniego ciśnienia na nieruchomościach znajdujących się na końcach sieci, a tym samym jej brak do celów bytowych.

Bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji.