Ruszył nabór wniosków dla przedsiębiorstw w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwiej Transformacji.

 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 1 czerwca 2023 r. od godz. 7.30 do 31 sierpnia 2023 r.

Informacje szczegółowe dotyczące naboru:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/442

fundusze2127