Burmistrz Rychwała informuje, że Gmina Rychwał przystąpiła do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowane na terenie Gminy Rychwał.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane udziałem w programie i bezpłatnym odbiorem: folii rolniczych czarnych, tunelowych ogrodniczych, folii po balotach sianokiszonek, siatek do owijania balotów, worków po nawozach, sznurków rolniczych lub opakowań typu BIG-BAG, prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale w terminie do 15 czerwca 2023r.
Druk ankiety dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pliku załączonym poniżej.
Odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożyli ankietę oraz w takich ilościach, jakie zostały wskazane w ankiecie.

ANKIETA INWENTARYZACYJNA