Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne.
Kto może wziąć udział?
Uczestnikami konkursu na potrawę z chrzanu lub z chrzanem oraz konkursu tarcia chrzanu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech poniższych warunków:
1) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256 ze zm.);
2) działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281);
3) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja
i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
I. konkurs tarcia chrzanu,
II. konkurs na potrawę z chrzanu lub z chrzanem.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem Konkursu, poprawne wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 i/lub nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz pozostałych załączników do Regulaminu (poniżej do pobrania).
Dokumenty można składać:
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;
2) osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Na kopercie należy dopisać: Konkurs tarcia chrzanu w Chrzanie – Wielkopolskie Tradycje Wielkanocne;
3) za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń trwa do 20 marca 2023 r.

WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić się tylko na jedną kategorię konkursową i/lub na obydwie kategorie konkursowe.

Przebieg konkursu
Finał Konkursu zostanie zrealizowany w dniu 1 kwietnia 2023 r. w Sali Sportowej w Chrzanie (województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Żerków).

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODA PRZETWARZANIE DANYCH

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURS NA POTRAWĘ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU