Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rychwał, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do  udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu: Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030 odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 14:00 w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale (sala konferencyjna).

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwałą nr XXXI / 227 / 21 Rady Miejskiej w Rychwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rychwał oraz uchwałą nr XL / 285 / 22 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Rychwał oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 23 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030 odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 14:00 w Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale (sala konferencyjna).

 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030 - plik w formacie pdf

2. Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rychwał na lata 2023-2030” - plik w formacie doc