WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo!
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nie otrzymaliśmy zakontraktowanych dostaw węgla. Osoby które już opłaciły zamówienie prosimy o wyrozumiałość. W momencie wznowienia dostaw będziemy rozdysponowywać opał do Państwa gospodarstw domowych. Jednocześnie prosimy o nie dokonywanie kolejnych wpłat. W chwili wywiązania się podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu ze swoich zobowiązań wobec gminy wznowimy przyjmowanie wpłat.

uwaga