Informujemy, że wnioski o dodatek węglowy i wnioski na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła będą przyjmowane w terminie do 30 listopada 2022. Wnioski, które wpłyną po dniu tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rychwale.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Tym źródłem ogrzewania musi być musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.