Wnioski dotyczące zakupu opału węglowego po cenach preferencyjnych przez mieszkańców  Gminy Rychwał znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: http://bip.rychwal.pl/?a=5628

Wniosek o zakup węgla
Informujemy, iż z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:
1. Proponowane asortymenty to węgiel gruby (orzech), groszek, miał węglowy.
2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
3. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 zł brutto, niezależnie od sortymentu;
4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego
z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego i workowania – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.
Składanie wniosków:
Mieszkańcy Gminy Rychwał zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Rychwale lub Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale (BOI).
Wnioski należy złożyć w siedzibie CUS - Centrum Usług Społecznych w Rychwale
– ul. Sportowa 11, 62-570 Rychwał.
Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty (przelew na wskazane konto Gminy). Na zakupiony towar mieszkaniec otrzyma fakturę. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec zostanie poinformowany o miejscu odbioru węgla
Uwaga! Węgiel będzie wydawany sukcesywnie w ilościach w jakich Gmina otrzyma go od sprzedawcy wskazanego przez Ministra Aktywów Państwowych.

Rachunek bankowy do wpłat za zakup węgla
Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
Nr 41 8530 0000 0800 0130 2000 0500
Tytuł: zakup preferencyjny węgla, imię nazwisko wnioskodawcy, adres podany we wniosku